Verklarende woordenlijst

Biomassa  
Een verzamelnaam voor organisch afvalmateriaal (zie ook 'organisch' in deze lijst). Voorbeelden hiervan zijn hout, mest en gft. Zie voor meer informatie de pagina Bio-energie.

Bio-energie 
Een verzamelnaam voor energie opgewekt uit biomassa (zie ook 'biomassa' in deze lijst). Bio-energie valt onder duurzame energie.

CO2
CO2 is een gas dat in de lucht zit. Het heeft geen kleur en je ruikt het niet. Een andere naam voor CO2 is kooldioxide, koolstofdioxide of koolzuur (de bubbels in frisdrank en bier). CO2 komt vrij bij de verbranding. Mensen, dieren, auto’s, fabrieken, wegrottende bomen en cv-ketels stoten kooldioxide uit. CO2 is niet giftig. Door veel CO2 in de lucht wordt het wel warmer op de wereld. Dat is slecht voor het leven op aarde.

Duurzame energie  
Ook wel bekend als 'groene energie'. Het is energie opgewekt door natuurlijke, onuitputtelijke bronnen zoals zon, water en wind. Bekijk de pagina Duurzame energie voor meer informatie.

Fossiele brandstof  
Olie, aardgas, steenkool en bruinkool zijn fossiele brandstoffen. Ze zijn ontstaan uit plantenresten die miljoenen jaren geleden onder lagen klei en zand zijn komen te liggen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij (zie ook ' CO2' in deze lijst). Er komen op de wereld geen fossiele brandstoffen meer bij. De voorraden raken dus een keer op. We moeten kijken naar andere vormen van energie. Klik voor meer informatie over fossiele brandstof hier

Organisch  
Betekent in dit geval 'van planten of dieren afkomstig'. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hout, bermgras, snoeiafval en mest.

Restwarmte
De warmte die overblijft nadat er electriciteit van is gemaakt. Deze warmte ontstaat bij de verbranding van restafval en biomassa in een afvalcentrale. Zie ook Elektriciteit en warmte.

Mis je nog uitleg over andere moeilijke woorden in deze woordenlijst? Laat het ons weten en mail naar: rondleiding@hvcgroep.nl.