Restafval

Het huishoudelijk afval dat overblijft na het scheiden, wordt restafval genoemd.

Restafval
Het huishoudelijk afval scheiden we eerst in groente fruit en tuinafval, plastic afval (plastic verpakkingen, flessen en flacons), papier, klein chemisch afval en glas. Het afval dat overblijft na het scheiden, wordt restafval genoemd.

Jaarlijks hebben we per persoon ongeveer 500 kilo restafval. Het kan niet worden hergebruikt. Restafval bewaar je in een mini-container, gooi je in een ondergrondse container of in een vuilniszak. Het wordt een of twee keer in de week ingezameld. Wat er daarna gebeurt, vind je op de pagina Afval verbranden.