Waterkracht

Waterkracht is energie opgewekt uit stromend water. Zodra water beweegt, kun je er energie uit halen. Denk de beweging van eb en vloed, een stromende rivier of een waterval.

 Rivierwater en kustwater zijn geschikt om energie mee op te wekken. Door de stroming van het water worden molens die in het water zitten aan het draaien gebracht. Daarmee wordt elektriciteit opgewekt.

Voordelen

  • Bij de productie van elektriciteit uit waterkracht komen geen schadelijke stoffen vrij.
  • De bron (waterkracht) raakt nooit op.

 Nadelen
  • Om de stroming van rivieren te benutten moeten stuwdammen geplaatst worden. Dit kan schade aan de natuur veroorzaken.
  • Nederland is vlak. Hierdoor kunnen we weinig energie uit water halen. In heel Europe komt 11% van de stroom van waterkrachtcentrales.
 
Meer informatie en uitleg
Energie uit water