Bio-energie

Bio-energie is energie opgewekt uit hout, groente- fruit- en tuinafval, mest en bepaalde gewassen. Uit natuurlijk afval kunnen we energie halen door het te verbranden, te vergisten of te vergassen.

Verbranden
Hout wordt apart ingezameld. Schoonhout wordt opnieuw gebruikt. Geschilderd hout, tuinhout en spaanplaat worden naar een bio-energie centrale gebracht. Nadat het hout versnipperd is, gaat het in een grote oven. Hierbinnen is het ongeveer 850 graden. Met de warmte wekken we elektriciteit op en verwarmen we gebouwen. Lees meer over verbranding.

Vergisten

Uit groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt compost en gas gemaakt. Dat gas ontstaat bij het vergisten van gft. De aardappelschillen, etensresten, koffieprut en het andere gft-afval gaan in een grote bak met water. Hier worden bacteriën aan toegevoegd. De bacteriën eten al het gft in het water op en maken er bio-gas van.
Bio-gas is schoner dan aardgas en dus beter voor het milieu!


Vergassen

Droge biomassa vergassen we. Droog hout, bladeren en andere natuurlijke materialen worden met een beetje lucht verhit tot 900 tot 1300 graden. Bij die temperaturen ontstaat dan uit het afval gas. Vergassen levert meer gas op dan vergisten. Vergassen kan alleen met droog, natuurlijk afval.

Meer informatie en uitleg

Met hout en koeienstront energie maken