Mediazone

Afval heeft waarde. Afval wordt gebruikt als grondstof om nieuwe dingen van te maken, daarom is het van belang om goed te scheiden. Wat overblijft, het zogenaamde restafval, verbranden we. Daar winnen we zoveel mogelijk energie uit terug. Bij de verbanding komt warmte vrij voor de verwarming van huizen en bedrijven. Deze warmte verspreiden we via een ondergronds leidingnet, het warmtenet. En van de bodemas (alles wat na verbranding overblijft) gebruiken we voor aanleg van wegen.
Bekijk onze filmpjes:

Nieuwe grondstoffen maken uit afval


Energie uit afval

Duurzame energie