Informatie HVC

HVC verwerkt afval

HVC is een afval-, grondstoffen- en energiebedrijf met verschillende vestigingen in Nederland. HVC zamelt afval in, verwerkt het vervolgens in een scheidingsinstallatie, vergistingsinstallatie, composteerinstallatie of afvalenergiecentrale. HVC produceert op deze manier compost, biogas, grondstoffen en energie en levert warmte aan woningen en bedrijven.

Met Watt 'n Zooi vraagt HVC aandacht voor het scheiden van huishoudelijk afval, want afval is grondstof. We maken er iets nieuws van. Afval waar we echt niets meer mee kunnen verbranden we, waarbij we energie opwekken.

HVC is eigendom van 46 gemeenten en 6 waterschappen.
Bekijk www.hvcgroep.nl/over-hvc voor meer informatie